Điều tra dân số năm 2020

Bắt đầu trả lời

Bắt đầu trả lời

Chính phủ Nhật Bản sẽ tiến hành điều tra dân số tại thời điểm ngày 1 tháng 10 năm 2020.
Điều tra dân số là cuộc điều tra thống kê quan trọng bậc nhất, được tiến hành 5 năm 1 lần.

Kết quả điều tra dân số được sử dụng vào việc lập chính sách phát triển cộng đồng giúp người nước ngoài dễ sống hơn, v.v.
Đối tượng của điều tra dân số là những người đã hoặc sẽ sống ở Nhật Bản từ 3 tháng trở lên không phân biệt quốc tịch. Người thuộc đối tượng điều tra dân số có nghĩa vụ phải trả lời điều tra dân số do đó nhất thiết phải trả lời.
Nội dung trả lời sẽ chỉ được sử dụng để lập thống kê và không sử dụng cho các mục đích khác như quản lý xuất nhập cảnh hoặc điều tra của cảnh sát, v.v.

Điều tra dân số được tiến hành theo trình tự như sau.

※Lịch trình điều tra dân số có thể có thay đổi ở một số khu vực.

1

Phát tài liệu điều tra dân số (từ 14/9 (Thứ Hai))

Nhân viên điều tra dân số sẽ đến từng nhà và phát tài liệu điều tra dân số bằng cách cho vào hòm thư, v.v.

2

Thời gian trả lời trên Internet (từ 14/9 (Thứ Hai) đến 7/10 (Thứ Tư))

Có thể trả lời điều tra dân số này trên Internet.
Sau khi nhận được tài liệu điều tra dân số tại nhà, hãy truy cập vào Trang web trả lời và trả lời theo hướng dẫn trên màn hình. Rất mong nhận được trả lời trên Internet.
Khi trả lời cần phải có “ID đăng nhập” và “Chìa khóa truy cập” được ghi trong bản [Hướng dẫn trả lời trên Internet] có trong [Phong bì đựng tài liệu điều tra] đã phát.

Bắt đầu trả lời

 • Phong bì đựng tài liệu điều tra
 • Hướng dẫn trả lời trên Internet
 • Phong bì đựng tài liệu điều tra

 • Hướng dẫn trả lời trên Internet

Bắt đầu trả lời

Rất mong nhận được trả lời từ điện thoại thông minh hoặc máy tính.

 • ※Trường hợp có thay đổi trong nội dung trả lời sau khi đã trả lời xong ví dụ như có thành viên mới của hộ gia đình ra đời hoặc chuyển nơi ở, v.v hãy đăng nhập lại và chỉnh sửa chậm nhất là ngày 1 tháng 10 (Thứ Năm). Khi đăng nhập lại cần phải có “ID đăng nhập” và “Mật khẩu” do bản thân đã tự đặt.
 • ※Hộ gia đình đã trả lời trên Internet không cần phải nộp Phiếu điều tra bằng giấy. Vui lòng không điền gì vào Phiếu điều tra bằng giấy và hủy đi để không bị sử dụng vào việc khác.
3

Thời gian trả lời trên Phiếu điều tra (bằng giấy) (từ 1/10 (Thứ Năm) đến 7/10 (Thứ Tư))

Trường hợp không thể trả lời trên Internet có thể trả lời trên Phiếu điều tra bằng giấy.
Trường hợp trả lời trên Phiếu điều tra bằng giấy hãy tham khảo [Bản dịch phiếu điều tra] và [Bản dịch cách điền phiếu điều tra] và điền vào Phiếu điều tra có trong
[Phong bì đựng tài liệu điều tra] đã phát. Hãy gập ba Phiếu điều tra đã điền
xong và cho vào [Phong bì để nộp qua bưu điện], không cần dán tem và
bỏ vào hòm thư bưu điện gần nhất chậm nhất là ngày 7 tháng 10 (Thứ Tư).

 • Phiếu điều tra
 • Phong bì để nộp qua bưu điện
 • Phiếu điều tra

 • Phong bì để nộp qua bưu điện

 • ※Có một số khu vực không thực hiện phương thức nộp qua bưu điện.
 • ※Nhân viên điều tra dân số sẽ đến thu Phiếu điều tra đối với trường hợp khó nộp qua
  bưu điện do đó hãy liên lạc với Trung tâm nhận liên hệ qua điện thoại về Điều tra dân
  số dưới đây.
4

Yêu cầu nộp

Nhân viên điều tra dân số sẽ đến hối thúc trả lời đối với các trường hợp vẫn chưa xác nhận được bài trả lời tính đến ngày 7 tháng 10 (Thứ tư).